« Trước | Sau»
Chúng vẫn sống
holam | 21 Dec, 2012, 12:15 | Chung | (1315 Reads)
 
alt
.
21-12-2012

.
           TRÁI ĐẤT TAN TÀNH RỒI ???

.
Bước sang giây đầu tiên 
ngày 21-12-2012
Một mảnh trên Trái Đất
Nơi bọn báo chí nói phét ngụ cư
Tan tành rồi !
Chỉ còn một con muỗi đực và một con chó cái
Con muỗi đực bám vào mông con chó cái
Chúng ngo ngoe…
Sau một phút thôi
Mà đã đẻ ra vô số
Những báo chí cả nâu cả đỏ
Với những tên bồi bút hạng sang
từng ngoác miệng kêu làng
Cho đăng trên nhiều trang
Tin Trái Đất đến ngày tận thế !
Đã đẻ ra vô số quan tham người lai khỉ
Vô số đại gia bất động sản, tập đoàn
Há mồm to chờ của sẵn để măm
Món ân huệ to đùng cơ cấu lại
Vô số lý hào thời @ tác oai tác quái
Hà hiếp dân, ăn chặn của dân
Vô số những tên mua chức bán quan
Chúng  mạnh khỏe hơn khi chưa “tận thế”
.
Chúng thắp hương cúng tế
Cầu mong bút cứng luật mềm
Để trên đội mũ ni che tai làm thinh
Cho dưới tự do đăng tin đồn nhảm
Để dân ngu cu đen hoảng loạn
Đã chán đời, nay muốn chết cho xong !
.
Một mảnh Trái Đất tan rồi
Chỉ còn một con chó cái chạy long nhong
Và một con muỗi đực bám mông
      ngo ngoe…cái đuôi
                        mà đẻ ra lắm loài quái đản (!)
.
Ta không sợ Trái Đất nổ tung
Bằng sợ đất nước này đến hồi mạt vận !
.
                   Hà Nội, 7h,15’ ngày 21-12-2012
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=396372

[1]

 


Ta không sợ Trái Đất nổ tung

Bằng sợ đất nước này đến hồi mạt vận !

Nhóm lợi ích chúng càng xâm lấn
Bán cả đất trời biển đảo nhân dân
Tận thế ư , dân chỉ mong chúng thế 

 

[góp ý]| Viết bởi HC |21 Dec 2012, 21:44

Thêm góp ý
 authimage