Chỉ còn thơ...

By Hoàng khắc hải

CHỈ CÒN THƠ

 

Người  đi trước kẻ đi sau

Đến phiên lần lượt rủ nhau về trời

Thôi đừng khóc nữa người ơi

Nỉ non cũng chỉ đãi bôi thôi mà

Chức quyền danh vọng cửa nhà

Buông tay nhắm mắt coi là như không

Chỉ còn thơ với tấm lòng

Hòa trong nhân thế giữa dòng thời gian !

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '24886' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.147.190.132' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '1077365' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'24886','ki2to1obc262c53e0r6rm4ijl2','0','Guest','0','54.147.190.132','2016-05-04 18:43:03','/category/24886/41354')