Tiếng nói quê hương - Lê Khả Sỹ

By Thăng Long

Ta lại được gần với tiếng nói quê hương
Hà Tĩnh thân yêu, sau nhiều năm xa cách
Ơi Con người, tiếng thơ - tiếng đất
Của quê choa có sức sống diệu kỳ !

More...

Chỉ còn thơ...

By Thăng Long

CHỈ CÒN THƠ

 

Người  đi trước kẻ đi sau

Đến phiên lần lượt rủ nhau về trời

Thôi đừng khóc nữa người ơi

Nỉ non cũng chỉ đãi bôi thôi mà

Chức quyền danh vọng cửa nhà

Buông tay nhắm mắt coi là như không

Chỉ còn thơ với tấm lòng

Hòa trong nhân thế giữa dòng thời gian !

More...