Gương mặt
holam | 13 Aug, 2011, 06:22 | Chung | (293 Reads)

 

  CHỦ TỊCH HỘI TÔI

Phong trần râu tóc pha sương

Hồn nhiên sống giữa đời thường lo toan

Ai tâng bốc cũng chẳng cần

Muốn yêu muốn ghét tuỳ tâm mỗi người

Xôn xao chen lấn kệ đời

Ung dung thanh thản khóc cười với dân

Âm  thầm theo cái nghiệp văn

Nói đâu ra đấy , hơi “gàn” mà hay

Nhìn ra giữa thế gian này

Giống như Nguyên, khó mấy ai sánh bằng

U buồn “tuồn xuống đại tràng”

Yêu thương, nhân nghĩa vắt quàng hai vai

Êm êm vui sống với người

Nhược bằng ngứa mắt, “coi trời bằng vung” (!)

                                     13-8-2011                                     

                                   Phó Ngang

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=316770