Chỉ còn thơ...

CHỈ CÒN THƠ

 

Người  đi trước kẻ đi sau

Đến phiên lần lượt rủ nhau về trời

Thôi đừng khóc nữa người ơi

Nỉ non cũng chỉ đãi bôi thôi mà

Chức quyền danh vọng cửa nhà

Buông tay nhắm mắt coi là như không

Chỉ còn thơ với tấm lòng

Hòa trong nhân thế giữa dòng thời gian !